Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

tel. 63 24 77 800/ fax. 63 24 77 801
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Koniński

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694sHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

Projekt "Nie zmarnuj szansy" - zasady


 


Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków w ramach projektu systemowego „Nie zmarnuj szansy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu  aktywności zawodowej osób bezrobotnych na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,  ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, pok. 100 (I piętro), w terminie od 7 do 25 lipca 2014 r.,  w godzinach od 800 do 1400

W ramach projektu „Nie zmarnuj szansy” o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 18 000,00 zł mogą się ubiegać:

 1. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia.
 2. Osoby bezrobotne niepełnosprawne.
 3. Osoby bezrobotne do 25 roku życia (tzw. młodzież NEET), które spełniają jednocześnie następujące warunki:
  –  nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,
  –  nie uczestniczyli w kształceniu lub szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed otrzymaniem wsparcia w ramach projektu,
  –  otrzymają wsparcie w ramach projektu w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w PUP.
 4. Osoby bezrobotne do 25 roku życia.
 5. Osoby bezrobotne nie należące do żadnej z ww grup

Wniosek w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej” składa osoba bezrobotna, która kwalifikuje się do objęcia daną formą pomocy zgodnie z art. 33 ust 2b i 2c ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 674 z późn. zm.).

Każdy wniosek złożony w wyznaczonym terminie oraz w wymaganej formie otrzymuje kolejny numer – zgodnie z ewidencją Wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – prowadzoną przez osobę przyjmującą przedmiotowe wnioski. Osoba bezrobotna otrzymuje pisemną informację o numerze złożonego wniosku. Numer wniosku będzie jednocześnie numerem identyfikacyjnym składającej go osoby i według nadanego numeru możliwe będzie sprawdzanie informacji dotyczących sposobu jego rozpatrzenia.

Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej – zgodnie z Regulaminem przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.

Lista rankingowa Uczestników Projektu tworzona będzie osobno dla każdej z ww kategorii osób bezrobotnych według ilości zdobytych punktów przez osobę bezrobotną.

 

Każda osoba bezrobotna ubiegająca się o przyznanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej – oceniana będzie według następującej skali punktowej:

 • osoba bezrobotna powyżej 50 roku życia – 5 punktów,
 • osoba bezrobotna niepełnosprawna – 5 punktów,
 • osoba bezrobotna do 25 roku życia nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), która otrzyma wsparcie w ramach projektu w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w PUP – 5 punktów,
 • osoba bezrobotna do 25 roku życia – 3 punkty,
 • osoba długotrwale bezrobotna – 1 punkt,
 • osoba bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia – 1 punkt,
 • kobieta, która po urodzeniu dziecka nie podjęła zatrudnienia – 1 punkt,
 • osoba bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia – 1 punkt.

 Ww. ocena punktowa dokonywana będzie na podstawie informacji o osobie bezrobotnej będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na dzień składania Wniosku przez osobę zainteresowaną podjęciem działalności gospodarczej.

W przypadku Wniosków, które w trakcie oceny osób bezrobotnych według ww kryteriów zdobędą jednakową liczbę punktów w obrębie danej listy rankingowej, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność złożenia kompletnegoi prawidłowo wypełnionego „Wniosku w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej ”.

 

Ważne informacje dotyczące naboru:

 1. W projekcie „Nie zmarnuj szansy” nie mogą brać udziału osoby bezrobotne, które uczestniczyły w omawianym projekcie w latach poprzednich. Wyjątek stanowią osoby, które przed dniem 01.01.2013 roku, utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty (dotyczy ostatniego pracodawcy).

 2. Realizacja projektu „Nie zmarnuj szansy” odbywa się na terenie Powiatu Konińskiego i Miasta Konina oznacza to, że miejsce prowadzenia nowo powstałej działalności gospodarczej musi znajdować się na terenie Powiatu Konińskiego lub Miasta Konina.

 3. Informacja w sprawie ewentualnego wydłużenia naboru będzie podana na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Danuta Komicz-Witulska Starszy Inspektor Powiatowy  63 24 77 840  
 Ewa Piasecka Specjalista ds. rozwoju zawodowego  63 24 77 840

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Projekt Nie zmarnuj szansy [ 3 ]
ikona XLSX Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dla przedsiębiorcy 09-02-15 14:31 77.8KB pobierz
ikona DOC Regulamin przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej 06-08-14 09:48 101KB pobierz
ikona DOC Wniosek o jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej 04-12-14 13:48 563KB pobierz
Utworzono: 2014-01-30 13:25 | Redagował: Katarzyna Szymczak 2014-07-04 14:10
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2002
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvJ5eiqpA0eg0gFYTMStE4d9S2w-LzhOB4zVIP375nlDg8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDJ5eiqpA0eg0gFYTMStE4d9S2w-LzhOB4zVIP375nlDg8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_TJ5eiqpA0eg0gFYTMStE4d9S2w-LzhOB4zVIP375nlDg8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nJ5eiqpA0eg0gFYTMStE4d9S2w-LzhOB4zVIP375nlDg8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfJ5eiqpA0eg0gFYTMStE4d9S2w-LzhOB4zVIP375nlDg8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPJ5eiqpA0eg0gFYTMStE4d9S2w-LzhOB4zVIP375nlDg8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPJ5eiqpA0eg0gFYTMStE4d9S2w-LzhOB4zVIP375nlDg8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTJ5eiqpA0eg0gFYTMStE4d9S2w-LzhOB4zVIP375nlDg8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPJ5eiqpA0eg0gFYTMStE4d9S2w-LzhOB4zVIP375nlDg8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0AHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgoHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMHSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0HSu8Q37tEJsHCzNVoBTTQ7btzEK2EcFuY0KavTWWco-8sr7u4iXAlOb6YsoQF7WX3ivG9KRlAOzIjfduZ1l3i

Projektowanie stron: IntraCOM.pl